Menü Bezárás

A helyi tanács hatásköre és feladatai

A Helyi Tanács – a törvény ételmében -, dönt minden helyi érdekeltségű kérdésben, kivéve azokat, amelyek más intézmények döntési hatáskörébe tartoznak. 

A Helyi Tanács hatásköréhez tartozó fontosabb pontok:

a. Soraiból megválasztja az alpolgármestert. Meghatározza a saját apparátusában dolgozó személyek számát;

b. Jóváhagyja a település alapszabályzatát, valamint a Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatát;

c. Véleményez, vagy jóváhagy – esettől függően -, tanulmányokat, előtanulmányokat, gazdasági, szociális fejlesztési terveket, város és területrendezési terveket;

d. A polgármester javaslatára – törvényes keretek között -, jóváhagyja a hivatal apparátusának, valamint a közintézmények és más helyi érdekeltségű, közhasznú társaságok szerkezeti felépítését és működési szabályzatát;

e. Jóváhagyja – törvényes keretek között -, a helyi költségvetést, kölcsönöket, hiteleket, a költségvetési tartalékok felhasználási módját, megszabja a helyi adók és illetékek nagyságrendjét és a különleges adókat;

f. Igazgatja a község köz- és magánterületeit;

g. Dönt a közterületek és a közvagyon adminisztrálásáról, bérbe adásáról vagy koncesszionálásáról – a törvény értelmében;

h. Dönt a község magánterületeinek és magánvagyonának eladásáról, adminisztrálásáról, bérbe adásáról vagy koncesszionálásáról – a törvény értelmében;

i. Helyi érdekeltségű közintézményeket, kereskedelmi egységeket, szolgáltatásokat hoz létre; követi és felügyeli ezek tevékenységét; kinevezi az említett intézmények vezetőit; visszavonhatja a kinevezéseket- a törvény értelmében;

j. Dönt a helyi édekeltségű, közhasznú vállalatok újjászervezéséről, átalakításáról vagy megszüntetéséről, magánosításáról; kinevezi az említett intézmények vezetőit; a törvény értelmében visszavonja a kinevezéseket;

k. A törvény értelmében -, elemzi és jóváhagyja a terület- és városrendészeti terveket, megnevezi a finanszírozásukhoz szükséges alapokat, jóváhagyja a költségvetésből az árvizek, tűzesetek, természeti katasztrófák, különlegesen nehéz természeti csapások védekezésére felhasználható pénzalapokat;

l. Intézkedéseket hoz az utak, hidak, az infrastruktúra építése és korszerűsítése érdekében;

m. Jóváhagyja a helyi befektetések technikai-gazdasági dokumentációját;

n. Biztosítja az anyagi- és pénzalapokat az oktatási intézmények, a egészségügyi, kulturális, ifjúsági, sport intézmények, közrendészet működése érdekében;

o. Azon települések esetén, ahol nincs megfelelő számú orvos, vagy más közegészségügyi alkalmazott ösztönző jellegű pénzbeli javadalmazásokat, vagy más javadalmazásokat javasol és kezdeményez;

p. Részt vesz a tudományos, kulturális, művelődési, sport és más szabadidős rendezvények megszervezésében;

q. Biztosítja a közbiztonságot, a Rendőrség, a Helyi Rendőrség és a Tűzoltóság révén, javaslatokat tesz ezen intézmények munkájának hatékonyabbá tételéért;

r. Környezetvédelmi és életminőségjavitási intézkedéseket tesz. Intézkedik a történelmi emlékművek, építészeti alkotások, természetvédelmi tájegységek és parkok védelme, karbantartása és megmentése édekében;

s. Részt vesz a szociális védelem érdekében hozott döntések kivitelezésében, biztosítja a gyermekvédelmet a jelenlegi törvények értelmében, jóváhagyja a szociális lakások odaítélési kritériumait, helyi érdekeltségű jótékonysági intézeteket hoz létre;

t. Vásártereket, piacokat, szabadidő-központokat, sporttelepeket létesít és biztosítja működésüket;

u. Utcák, terek vagy közintézmények nevét változtatja meg, az újaknak pedig nevet ad;

v. A különleges elismerésnek örvendő román vagy külföldi állampolgároknak díszpolgári oklevelet adományoz;

w. A törvény jegyében, kapcsolatot teremt román vagy külföldi jogi szeményekkel, civil szervezetekkel, vagy más szociális szervezetekkel, közös projektek, programok létrehozása és finanszirozása érdekében. Testvér-települési kapcsolatokat hoz létre;

x. Közös érdekek érdekében – törvényes keretek között -, együttműködik és kapcsolatot teremt bel- és külföldi közigazgatási intézményekkel;

y. Támogatja – törvényes keretek között -, a vallási felekezeteket;

z. Törvényes keretek között, biztosítja a szabadkereskedelmet és vállalkozást;