Menü Bezárás

A polgármester feladatköre

Korond község polgármestere a helyi önkormányzat vezetője, és felel az intézmény tökéletes működéséért.


Korond község polgármesterének feladatköre:

 1. Biztosítja Korond község polgármesteri hivatalának működését egybehangolva a hivatal munkáját.
 2. A hivatal ügyosztályai révén biztosítja és a helyi tanács elé terjeszti jóváhagyás végett  a helyi költségvetés kidolgozását és az önfinanszírozási tevékenységet..
 3. Biztosítja a tanácshatározatok végrehajtását.
 4. Határozattervezeteket kezdeményez és azokat a tanács elé terjeszti.
 5. Biztosítja a közbiztonságot és a közrendet a helyi rendőrség, a rendőrség és a tűzoltóság segítségével, melyek kötelesek, a törvény értelmében, teljesíteni határozatait.
 6. Biztosítja a helyi költségvetésből finanszírozott tevékenységeket és felel azokért. Ugyanez érvényes a költségvetésen kívüli tevékenységekre is.
 7. A gazdasági igazgatóság révén biztosítja a helyi adók és illetékek, a különleges  illetékek és más bejövetelek nagyságrendjének kiszabását, követését és bevételét, valamint az előirányzott összegek felhasználását.
 8. Az előirányzott költségvetésből biztosítja a befektetések és a közmunkálatok magvalósítását és felel ezekért
 9. Felel a helyi költségvetés évi számlájának megvalósításáért és a tanács elé terjeszti.
 10. A 2004-es 300-as számú Törvényen alapuló engedélyeket, bizonyítványokat és működési engedélyeket bocsát ki szolgáltatások és kereskedelmi tevékenységek gyakorlása érdekében.
 11. Elrendeli az építkezési engedély nélküli létesítmények megszüntetését
 12. Elrendeli  a  törvényességet, a közrendet megszegő vagy erkölcstelen tevékenységek, rendezvények, előadások betiltását.
 13. A technikai osztály révén, biztosítja a városrendészeti és építkezési engedélyek kibocsátását a jóváhagyott dokumentáció alapján, betartva az általános és a részletes városrendészeti tervet (PUG és PUZ).
 14. Biztosítja és felel a közjavak évi leltározásáról, valamint azok kezeléséről.
 15. Képviseli Korond községet a helyi és külföldi jogi és magánszemélyekkel való jogi kapcsolatban.
 16. Biztosítja az állampolgárok alapvető jogainak, szabadságjogainak, az Alkotmány, törvények, az Elnöki Hivatal, a Kormány, a minisztériumok és a központi közigazgatás által hozott határozatok és a megyei tanácshatározatok betartását.
 17. A magántulajdon és a földosztó bizottság révén biztosítja a 18/1991 és az 1/2000-es Törvények alkalmazását és felel érte.
 18. Az állam képviselőjeként, az anyakönyvi hivatal révén, biztosítja az anyakönyvvezetői hatáskör gyakorlását, a közigazgatási osztály révén pedig megszervezi a választásokat.
 19. Javasolja és megszervezi a referendumokat, kikéri a lakosság véleményét a különleges, helyi érdekeltségű kérdésekben.
 20. Tanácshatározat értelmében, törvényes keretek között, megszervezi az említett referendumokat.
 21. Időszakonként, vagy a Helyi Tanács kérésére, tájékoztatja a tanácsot határozatainak végrehajtásáról.
 22. Tájékoztatja a Helyi Tanácsot évente, vagy amikor szükséges, Korond község gazdasági-szociális helyzetéről, a polgármesteri hivatal szakosztályai, a közintézmények és a minisztériumok által biztosított adatok alapján.
 23. A törvényesség betartásával, a Helyi Tanács elé terjeszti saját, vagy más személyek javaslatait díszpolgári címek odaítélésére.
 24. A törvényesség betartásával, kinevezi vagy felmenti tisztségükből az önkormányzat apparátusában dolgozó alkalmazottakat, megszabja ezek javadalmazását a megfelelő szakosztály által összeállított dokumentáció alapján.
 25. A helyi pénzügyi törvény értelmében gyakorolja a fő hitelutalványozói tisztségét.
 26. Ellenőrzi a közhivatalnokok, a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek  tevékenységét Korond község polgármesteri hivatalának keretén belül. A szabálysértőkre esetenként büntetéseket szab ki. Ellenőrzi a közhivatalnokok statútumának és a hivatal belső szabályzatának alkalmazását és betartását, ellenőrzi az elkészített dokumentációkat.
 27. A fizetésalap szintjétől függően, és az irodavezetők javaslatára kijelöli azokat a közalkalmazottakat, akik pénzjutalomra, vagy más természetű többletjavadalmazásra érdemesek.
 28. Jóváhagyja a közhivatalnokok és a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek státuslapját és feladatkörét.
 29. Jóváhagyja a közhivatalnokok és a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek tevékenységének értékelési adatlapját.