RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Polgármesteri hivatal

A Korond Község Polgármesteri hivatalának vezetősége

Katona Mihály
Polgármester

A polgármester biztosítja a polgárok alapvető jogainak és szabadságának, az Alkotmány előírásainak tiszteletben tartását, valamint a törvényeknek, Románia Elnöke dekrétumainak, a kormányhatározatoknak és -rendeleteknek, a helyi tanácsok határozatainak alkalmazását. A polgármester, mint a helyi közigazgatás vezetője, biztosítja ennek jó működését.

Ravasz Ferenc
Alpolgármester
László Mónika
Jegyző

A Manager munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 5
corund@hr.e-adm.ro
---

Főbb tevékenységek

Pályázatok kiírása, megírása. Önállóan szervezi az elrendelt értekezletek, szakmai összejövetelek feltételeinek biztosítását. A határidők figyelésével, a találkozók szervezésével segíti a polgármester/alpolgármester munkáját. Figyeli az osztályokonn felhasználásra kerülő iroda- és számítástechnikai kellékanyagok fogyását és intézi azok megrendelését. Intézi az osztályok működéséhez szükséges ellátmányok rendelését.

Vágási Albert
Manager
Piros Szabolcs
Manager
Ravasz Levente
Manager

A Titkárság munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 0
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

Végzi a hivatal iratkezelési adminisztrációs feladatait. Közreműködik az intézményektől érkező rendszeres adatszolgáltatások összegyűjtésében. Ellátja a telefon, fax és a sokszorosítógépek kezelését. Végzi a főosztály elektronikus levelezési postafiókjának figyelését, intézi az elektronikus levelezést. Gyűjti és rendszerezi a szakosztályok külső kapcsolatainak elektronikus és postai címeit, telefonszámait. Szervezi és felügyeli a hivatalos levelezések egységes megjelenési formában és nyelvhelyesen történő kibocsátását.

Katona Katalin
Könyvelő
Kelemen Gyöngyvér
Könyvelő
Fábián Jolán
Titkárnő

A Könyvelőség munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 8
corund@hr.e-adm.ro
---

Főbb tevékenységek

A számlák, bizonylatok törvény által előírt formában történő rögzítése A könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából Adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése). A hivatal vezetője által kért kimutatások elkészítése Éves beszámoló elkészítése (mérleg és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet). A polgármesteri hivatal vezetőjének tájékoztatása a hivatalt érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról. Figyelmeztetni a hivatal vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal.

Az Emberi Erőforrások munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 8
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

Végzi a hivatal illetmény és egyéb pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos feladatokat, elkészíti a táppénz és szabadságjelentéseket. Alkalmazási szerződéseket köt. A helyi kereskedelmi egységek helyi működési engedélyét kibocsájtja.

Tófalvi Enikő
Emberi Erőforrások
Szabó Izabella
Adó és illeték
Simófi Balázs Judit
Adó és illeték

Az Adó és illeték munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 4
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A hivatal adó és illeték szakosztálya ellátja a hatáskörébe tartozó helyi adók, az önkormányzati hatáskörbe tartozó központi adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását 2. Ennek keretében elvégzi: a. a helyi adókkal, b. a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával, c. a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával, d. a talajterhelési díjjal, e. a helyi jövedéki adóval, f. azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalta, g. az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel összefüggő feladatokat.

Az Anyakönyvvezető munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 6
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A születéssel, családi állapottal és elhalálozással kapcsolatos események bejegyzése. Az anyakönyv vezetése. Anyakönyvi kivonatok elkészítése és kiadása. A személyek bejegyzése az Országos Személynyilvántartó Rendszerbe.

Ravasz Andrea
Szociális
Molnos Helga
Szociális
Máté Berta
Anyakönyvezető

Az Szociális osztály munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 6
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A szociális ankétok összeállítása A kiskorúak és idős személyek támogatása közjegyzői iratok megkötésekor Iratcsomók összeállítása a garantált minimáljövedelem biztosítása érdekében A szociális segélyek összegének megállapítása, előterjesztése jóváhagyásra Iratcsomók összeállítása a fűtéspótlék megítélése érdekében Az összeállított iratcsomók tartalmi változásainak követése, a változások bejegyzése Iratcsomók összeállítása az egyszülős családok jövedelemének kiegészítéséről szóló törvény értelmében Iratcsomók összeállítása a gyereknevelési családtámogatás biztosítása érdekében.

A Pénztáros munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 7
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A helyi illetékek és adók beszedése.

Fábián Kinga
Adószedő
Fábián László
Adószedő

A Településrendezési osztály munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 2
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A következő feladatköröket látja el: • urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kiadásához szükséges kérések és technikai iratcsomók átvétele és ellenőrzése • urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek összeállítása és kiadása • a kiadott engedélyek és bizonylatok pontos nyilvántartása • biztosítja a történelmi műemlékek védelme érdekében hozott intézkedések betartását • együttműködik szakmai egységekkel a területrendezési iratcsomók összeállítása és napirenden tartása érdekében • az építkezési szabályok ellenőrzése, a kihágások jegyzőkönyvbevétele és büntetése • az építkezéssel kapcsolatos értesítések kivizsgálása, a szabályok betartásának biztosítása • követi a reklámok és plakátok kihelyezésének szabályosságát

Orbán László
Településrendezés
Makó Ferenc
Közvagyon

A Közvagyon osztály munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 2
0741433522
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A község tulajdonában levő ingó és ingatlan javak felleltározása, karbantartása.

A Mezőgazdász munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 1
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

• Mezőgazdasági nyilvántartok folyamatos kitöltése az ügyfelek által bevallottak alapján (állatmozgás, föld eladás-vevés stb.). Elektronikus formában is. • Igazolások kiadása családi pótlékhoz, szociális segélyhez, telefonszerződéshez, személyazonossági igazolványhoz, egészségügyi biztosításhoz stb. fabélyegzéshez, személygépkocsik forgalomból való kitörléséhez fűtési pótlékhoz, környezet tanulmányhoz igazolás kiadása stb, támogatásokra. • Xeroxolás az ügyfeleknek, átiratokra való válaszírás, statisztikák kitöltése, • Traktor, szekér és robogó, atv számtáblák kiadása és kéréseinek kitöltése. • bérleti szerződés • Vadak által okozott károk kérése megírásában és az iratcsomók összeállítása • A legeltetési engedélyhez szükséges kérések dokumentációk összeállítása. • Termelési lapok és kereskedelmi könyvek kiadása,

Oláh Zita
Mezőgazdaság
Károly Gyöngyvér
Mezőgazdaság
Fábián Judit
Kisegítő személyzet

A Kulturális osztály munkaköri leírása és elérhetőségei

Kapcsolat

0266249101 2
corund@hr.e-adm.ro
Hétfő - Csütörtök: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Péntek: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Főbb tevékenységek

A következő feladatköröket látja el: • A község kulturális eseményeinek megszervezése.