Menü Bezárás

Firtos művelődési egylet

Az egyesület független, közhasznú civil szerveződés. 1990 tavaszán jegyeztette be magát a székelyudvarhelyi területi törvényszéken.  Az egyesület székhelye Korond, a Sóvidék (Székelyföld) gazdag kulturális örökséggel  rendelkező székely-magyar nagyközsége.  Elnöke Ambrus Lajos.

1990-ben az egylet kiadásában, Ambrus Lajos költő-író szerkesztésében és a korondi írók, költők közreműködésével (Páll Lajos, Majla Sándor, Bölöni Domokos, Ráduly János, Molnos Lajos, Tófalvi Zoltán) jelenik meg a Hazanéző című hungarológiai folyóirat.

A HAZANÉZŐ köré szerveződött alkotóműhely fórumaként 1993-tól jelenik meg a Hazanéző Könyvek Sorozata. Az Ambrus Lajos szerkesztette sorozat első könyve Ráduly János: Táltos Marika (mesék), az ötödik Ferenczi István: Sóvidéki várainkról, a tizenötödik Józsda Anndrás: A Sóvidék és fürdői, a millecentenáriumra látott napvilágot a sorozat reprezentatív kiadványa, „Helyismereti olvasókönyv – Korond” címmel..

A művelődési egylet „Tamási Miklós” dokumentációs könyvtárában rendszeresen tartunk könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, rendhagyó irodalom órákat.

2008-ól a Hazanéző havi közéleti mellékleteként jelenteti meg az egylet A Tűzhely című lapot.

A művelődési egylet Bandi Dezső vezetésével kopjafa gyűjteményt hozott létre a korondi unitárius templom kertjébe. Itt találhatók a Bandi Dezső, dr. Kátó László, dr.v. Ferenczi István, Benczédi Sándor, Bartók Béla, Tamási Miklós emlékét őrző kopjafák is.

Az egyletnek köszönhetően áll a Korondi Középiskola előtt Miholcsa József „Erős várunk nékünk az anyanyelv” című monumentális térkompozíciója, amely „bronzba öntött” harminc jeles magyar íróval jelképes irodalmi parlament.

2008 áprilisától  a felavatott új művelődési házban állandó képzőművészeti tárlaton ismerkedhet meg az érdeklődő a vidék jeles alkotóinak munkáival. Várjuk nagy tisztelettel a kiállítani óhajtó képzőművészek jelentkezését.

A turistaidényben rendszeres nyitási renddel és szakszerű programmal a Firtos Művelődési Egylet működteti a helyi tanács által fenntartott  korondi múzeumházat. Csoportok kérésére a nap bármely időszakában a gyűjteményt bemutatjuk.

Minden évben a magyar kultúra napján ( jan. 22..) 13 órától koszorúzással egybekötött ünnepélyt tart a művelődési egylet az  Anyanyelv-szobornál.

„Márciusi Nap, nagy a te hatalmad!” témával tart az egylet a Polgármesteri Hivatal védnökségével minden év március 15-én 12 órától koszorúzási ünnepélyt a korondi Benczédi- szobornál.

Húsvét vasárnapján este 8 órától várjuk /előzetes bejelentkezéssel/ szórakozni vágyó barátainkat az egylet jótékonysági báljára.

Évente augusztus második szombat-vasárnapján várjuk szeretettel a korondi kerámia szerelmeseit a hagyományos „Árcsói fazekasvásárra”.

Minden esztendő júliusában várjuk a Hazanéző táborba jelentkező diákcsapotok érkezését, hogy nemzeti kultúránk ápolásán együtt munkálkodjunk.